Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

มุมความรู้

กลับสู่หน้าหลัก

ทำไมควรเลือก DW01 ของหลักทรัพย์บัวหลวง

1) ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรม DW01 ได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) เมื่อคิดจากมูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม

2) มีการดูแลสภาพคล่องของ DW01 อย่างสม่ำเสมอ โดยยึดหลัก “บิด ออฟเฟอร์ชิด หนา ราคาตามแม่” เพื่อให้รักษาผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนที่ลงทุน DW01 เป็นสำคัญ*

3) เป็นผู้ออกแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดเผยราคาเสนอซื้อ DW เบื้องต้น (Indicative Price) เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการทำราคา DW โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนการให้ความรู้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

4) DW01 มีจำนวนรุ่นให้เลือกลงทุนสูงสุดในตลาด ตลอดจนมีจำนวน Put DW สูงสุดในอุตสาหกรรม ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน DW01 ไม่ว่าหุ้นอ้างอิงขาขึ้นหรือขาลง  และใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงปกติ

5) ไม่คิดค่าเสื่อมเวลาวันหยุดและระหว่างวัน DW01 ทุกรุ่นจะไม่ถูกคิดค่าเสื่อมเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปี

6) มีให้เลือกเทรดทั้งซีรีส์ A และ ซีรีส์ B DW01 ออกและเสนอขาย DW01 อ้างอิงหุ้นรายตัวเป็นซีรีส์ A และซีรีส์ B ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีระดับอัตราทดและค่าเสื่อมเวลาในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุนที่หลากหลายและระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังที่แตกต่างกัน


*บล. บัวหลวง ไม่ได้รับรองว่าจะดำเนินการให้ราคา DW01 เคลื่อนไหวตามราคาหุ้นแม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจมีบางเหตุการณ์ที่บล. บัวหลวง ไม่สามารถรักษาให้ราคา DW01 เคลื่อนไหวตามราคาหุ้นแม่ได้ เช่น ขาย DW ออกจนหมดหรือเกือบหมด เมื่อระบบดูแลสภาพคล่องขัดข้อง ค่าความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิงสูงเกินขีดจำกัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ช่วงเวลาก่อนเปิดหรือก่อนปิดทำการซื้อขาย (Pre Open or Pre Close Session) ฯลฯ