Warrant Search
Account Opening
Indicative Price (Realtime)

วิเคราะห์หุ้นอ้างอิงด้วย

Fundamental Analysis:


DW01 Weekly Highlight

Hot Call DW
Hot Put DW
Warning List


Hotline 026181492-4

มุมความรู้

กลับสู่หน้าหลัก

กลยุทธ์เทรด DW ช่วงตลาดขาลง
ในปี 2558 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวลดลง ทำให้นักลงทุนต้องแสวงหาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ มาใช้ในการเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน หนึ่งในเครื่องมือดังกล่าวที่นักลงทุนใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ “Put DW” 

อย่างไรก็ดี หลักทรัพย์บัวหลวงในฐานะผู้ออก DW01 ยังมีความกังวลถึงนักลงทุนบางกลุ่มที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเทรด Put DW และนิยมซื้อ Call DW เป็นหลัก โดยไม่ได้พิจารณาถึงแนวโน้มของราคาหุ้นอ้างอิง ณ ขณะนั้นๆ และเมื่อผิดทางยังมีการซื้อถัวต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ขาดทุนเงินลงทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ นักลงทุนบางกลุ่มก็ไม่ได้มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนรวมถึงไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการลงทุน จึงทำให้เกิดการขาดทุนเช่นกันแม้ว่าจะคาดการณ์ทิศทางของราคาหุ้นอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น หลักทรัพย์บัวหลวงในฐานะผู้ออก DW01 จึงขอแนะนำดังนี้ 

1) หลีกเลี่ยงซื้อ Call DW ในช่วงหุ้นขาลง 
ในขณะที่หุ้นอ้างอิงเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์ โดยสังเกตได้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ การซื้อ Call DW แล้วถือเป็นระยะเวลานานเพื่อหวังให้ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วจะสามารถทำกำไรจาก Call DW สามารถทำได้ค่อนข้างยากในทางปฎิบัติ เพราะเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงอยู่ในช่วงขาลงอย่างสมบูรณ์แล้วจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อไปอีก ดังจะเห็นได้จากการที่นักลงทุนเข้าซื้อขาย Call DW ในหุ้น DTAC, PTTEP ในปีนี้เกิดการขาดทุนอย่างมากเนื่องจากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีผลจากการเสื่อมค่าเวลาที่อาจทำให้มูลค่า DW ที่ถือครองปรับตัวลดลงจนเป็นศูนย์ได้ ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำว่านักลงทุนควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับประเภทของตราสาร DW โดยอาจใช้โปรแกรมการซื้อขาย Bualuang iAlgo ที่ช่วยส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติตามจุดขาดทุนที่ท่านกำหนดเองได้ นอกจากนี้ควรเลือกพิจารณา Put DW มากกว่า Call DW หากแนวโน้มตลาดเป็นทิศทางขาลง 

2) หากต้องการลงทุนใน Call DW ควรเน้นหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด 
ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เราจะสังเกตว่าจะมีหุ้นบางตัวที่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหากหุ้นดังกล่าวอยู่ในกระแสหรือได้รับข่าวดีในเวลานั้นๆ ซึ่งเราจะเห็นได้จากหุ้น AOT, SAWAD ที่ในปีนี้สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับดัชนีตลาดโดยรวมได้ ดังนั้นการที่นักลงทุนที่สามารถเข้าไปถือครอง Call DW ในหุ้นอ้างอิงเหล่านี้จะทำให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถค้นหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดได้ด้วยตนเองผ่านทางโปรแกรม Aspen for Browser โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังของหุ้นตัวนั้นๆ กับผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนีหลักทรัพย์ เช่น หากผลตอบแทนของหุ้นตัวนั้นๆ ย้อนหลัง 1 สัปดาห์, 1 เดือน และ 3 เดือนสูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้พิจารณาเลือกซื้อ Call DW ในหุ้นอ้างอิงตัวนั้นๆ เพราะเราคาดการณ์ว่าหุ้นตัวนี้จะมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่าตลาดต่อไปในอนาคต 

3) ศึกษาเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถทำกำไรขาลงได้
นอกจาก Put DW ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นักลงทุนยังสามารถทำกำไรด้านขาลงได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Short Sell หรือ Block Trade ซึ่งมีรายละเอียดในการลงทุนที่แตกต่างกันไป โดยนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.bualuang.co.th